Tisarträffen (2011-05-07)
Kategori: Tävling
Karta/område: Östansjö samhälle, ca 1 mil Väster om Hallsberg
Arrangör: OK Tisaren
Land: SWE
Sträcka: 4.28 km
Tid: 39:54
1:an enkel på hygget.
2:an följde höjdkanten innan hygget in mot kontrollen.
3:an Vägen runt och upp vid stora branten.
4:an kompass läste av gulfläckarna.
5:an kompass, tydlig skillnad mellan grön och vit skog.
6:an börjaden undvika gönan och glömde titta på kompassen kom ut på stora hyggen långt norr om kontrollen. Förorade ändå inte jättemycket på sträckan.
7:an kompass höjden bakom kontrollen var flack men tydlig.
8:an kompass, öppen o fin skog hela vägen.
9:an gick under kraftledningen för tidigt och kom norr hygget. Borde nog gått rakt på?
10:an kompass, såg branten NV kontrollen tidigt.
11:an rakt på, satt en massa folk på höjden vid kontrollen.
12:an djup och tydlig sänka.
13:e kompass mem det var en lurig ås, svårt att få grepp om höjdkurvorna.
14:e ännu en lurig kontroll, kompass fick punkthöjden S kont. ganska tät skog.
15:e rundade höjden men var för lågt och fick klättra upp.
16:e gick kompass men fick aldrig grepp om kurvorna, väde ner och kom till en sank med kontroll i ring kanten. Tillbaka upp men hittade ingen sten. Flera var där och letade. Gick upp högre och där satt den i en skum motsänka. Sumpade 3-4min här.
Sen lätt avslutning. Sur bom på näst sista.
En fin välarrangerad tävling, bra terräng och perfekt väder!
Visa kommentarer (0)
 
Tisarträffen (2011-05-07)